Memanggil pilihan dan meletakkan pilihan dijelaskan